page contents

باریت حفاری

کاربرد باریت در صنایع اکتشافات نفت و گاز

مهم ترین کاربرد باریت در صنایع اکتشافات و استخراج نفت و گاز می باشد. تا آنجا که در حدود 85 درصد از مصرف این ماده معدنی به این بخش اختصاص یافته است. باریت حفاری مورد استفاده در این صنعت در ترکیب مواد دیگر، به صورت گل حفاری مورد استفاده قرار می گیرد. از همین رو لازم است تا هر چند به صورت اختصار در مورد گل حفاری توضیحاتی داده شود. علی رغم تمام پیشرفت های علمی در زمینه حفر چاه های نفت و گاز پیدایش و به کار گیری مواد جدید در این زمینه، کماکان مصرف باریت حفاری در این بخش از صنایع قابل توجه است، روندی که در سال های آتی نیز به همین منوال ادامه خواهد داشت.

گل حفاری

گل حفاری سیالی متشکل از دو فاز مایع و جامد است. فاز مایع به طور عمده آب و فاز جامد ترکیبی از مواد طبیعی و مصنوعی است. فاز جامد ممکن است از نظر درصد حجمی کمتراز 1-2 درصد تا بیش از 50 درصد تغییر کند. هر کدام از این فازها باید ویژگی ها و ترکیبات خاصی داشته باشند تا بتوانند در مجموع یک گل حفاری، با خصوصیات استاندارد را تشکیل دهند. فاز مایع (آب) باید فاقد کلسیم، نمک و دیگر افزودنی ها باشد. زیرا ناخالصی ها باعث واکنش با جامدات فعال شده و ممکن است در افزایش یا کاهش گرانروی سیال موثر باشند. اگر چنانچه مقدار کلسیم در آب مورد استفاده بیش از 120 پی پی ام باشد، برای خارج کردن این مقدار کلسیم و رسیدن به حد مطلوب باید از خاکستر سودا (کربنات سدیم بی آب) استفاده شود.
بخش جامد خود به دو قسمت جامدات فعال و جامدات خنثی تقسیم بندی می شود. جامدات فعال رس هایی با قابلیت تورم بالا در آب می باشند که عمدتا باعث افزایش گرانروی آب شده و به عنوان مواد ویسکوز شناخته می شوند. این مواد با انحلال در آب به حالت ژل هایی با خاصیت هیدروفیلیک (HydropHilic) در می آیند. بهترین این رس ها بنتونیت است. جامدات خنثی موادی هستند که در آب متورم نمی شوند و دارای خاصیت هیدروفوبی (HydropHobic) می باشند. این مواد عمدتا به عنوان مواد سنگین ذکر می شوند که وظیفه بالا بردن چگالی آب را در گل حفاری به عهده دارند. باریت اصلی-ترین این گروه از جامدات را تشکیل می دهد.

کاربردها و مزایای گل حفاری

1. انتقال خرده های حاصل از حفاری به بیرون از چاه
2. کنترل فشار زیر سطحی
3. خنک کننده و نرم کننده قطعات و لوله های حفاری
4. جلوگیری از فروریزش دیواره ها
5. آزادسازی خرده های حفاری و ماسه ها در سطح چاه
6. جلوگیری از تخریب و افزایش حداکثر امنیت تشکیلات چاه
7. افزایش طول عمر تشکیلات حفاری
8. معلق نگه داشتن خرده ها و مواد سنگین حاصل از حفاری در هنگامی که جریان متوقف شده است
9. کمک به معلق ماندن لوله ها و مته و متعلقات آن و کاهش فشار لیتواستاتیک وارده بر تجهیزات حفاری

مشخصات باریت حفاری

فروشگاه اینترنتی