page contents

بتن سبک پرلیتی

بتن سبک

بتن سبک نوآوری جدیدی در فناوری بتن محسوب نمی شود چرا که این مصالح از زمان های قدیم شناخته شده است. اولین زمان استفاده از بتن های سبک به بیش از 2000 سال پیش باز می گردد. چندین سازه بتن سبک در زمان امپراطوری روم در منطقه مدیترانه قرار دارد که مشهورترین آن ها بندر کوزا، معبد پانتئون و استادیوم کلوزیوم است. با پیشرفت قابل ملاحظه دانش علم مواد درزمینه های مختلف محققین درزمینه تکنولوژیهای نوین بتنی توانسته اند انواع گوناگونی ازبتن را متناسب با کاربرد موردنظر ابداع نموده و توسعه دهند. بتن پرلیتی که بااستفاده ازاختلاط ماسه سیمان آب و پرلیت ساخته می شود یکی ازاین نوع بتن ها می باشد که درچند سال اخیر فناوری ساخت و تولید آن روبه توسعه است به دلیل وزن کم و خصوصیات حرارتی ممتازش مورد توجه و استقبال کاربران قرارگرفته است.

کاهش وزن سازه و سبک سازی ساختمان

اکثر ساختمان های موجود در کشور را می توان جز ساختمان های نیمه مقاوم و یا غیر مقاوم در مقابل زمین لرزه ها طبقه بندی کرد. کاهش وزن ساختمان در روش های بار جانبی معادل استاتیکی که در بسیاری از ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد به طور مستقیم در کاهش نیروی برش پایه ساختمان موثر است. سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال کسترش و پیشرفت می باشد. کاهش وزن تمام شده ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژی زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد را به حداقل می رساند. در سازه های بتنی، وزن خود بتن قسمت عمده ای از بار مرده وارد بر سازه را تشکیل می دهد و بنابر این امتیازات قابل توجهی در کاهش وزن آن وجود خواهد داشت.

بتن سبک سازه ای

بتن های سبک سازه ای، بتن هایی هستند که علیرغم دارا بودن چگالی کمتر از 2000 کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری بیش از 17 مگاپاسکال دارند. معمولا چگالی بتن های سبک سازه ای در محدوده 1400 تا 2000 کیلوگرم بر مترمکعب قرار دارد و مقاومت فشاری آن ها نیز در حدود 17 تا 80 مگاپاسکال تغییر می کند. ساخت بتن سبک سازه ای صرفا با استفاده از سنگدانه های سبک و مقاوم امکان پذیر است. اکثر بتن های سبک سازه ای از خانواده بتن های سبکدانه می باشند که در آن برای کاهش چگالی بتن از سنگدانه های سبک استفاده شده است. به این دلیل بعضاً از عبارت بتن سبکدانه و بتن سبک سازه ای برای بیان یک مفهوم استفاده می شود. تامین مقاومت فشاری معادل 17 مگاپاسکال و بیشتر با بسیاری از سبکدانه های مصنوعی و برخی از سبکدانه های طبیعی امکان پذیر است. مقاومت بتن سبک تابعی از چگالی آن است. باید توجه داشت که چگالی بتن عمدتاً متاثر از چگالی سنگدانه های مصرفی است، به گونه ای که استفاده از مصالح سبک تر موجب کاهش چگالی بتن می شود. البته لازم به ذکر است که استفاده از سبکدانه با مقاومتی متناسب با مقاومت مورد نیاز بتن سبک برای دستیابی به حداقل چگالی و حداکثر مقاومت مطلوب می باشد. بیشترین مقاومت بتن سبکدانه معمولا وقتی حاصل می شود که از سبکدانه های سازه ای که مقاومت آن برابر یا بیشتر از مقاومت ملات سیمان باشد، برای سبک سازی بتن استفاده می گردد.

طرح اختلاط بتن سبک

به منظور تعیین طرح اختلاط مناسب مطالعات زیادی برروی طرح اختلاط سنگدانه های مختلف انجام شده است. که در زیر شرح نتایج هر طرح اختلاط ارائه شده است. لازم به ذکر است نسبت آب به سیمان در تمامی نمونه ها برابر 0.45 و ثابت بوده و عیار سیمان مصرفی 450 کیلوگرم بر مترمکعب و میزان فوق روان کننده 1.25 میلی لیتر برای هر نمونه 5*5*5 سانتیمترمکعب است.

طرح اختلاط شماره 1:

در این طرح اختلاط از سنگدانه های سیلیس، پرلیت و پومیس استفاده شده است که چگالی این سنگدانه ها به ترتیب برابر 3052، 2000 و 1100 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند. در این طرح اختلاط از الک های نمره 8، 16 و 30 استفاده شده است. درصد حجمی سیلیس در این طرح 5% ، پرلیت 50% و پومیس 45% می باشد. چگالی خشک این نمونه 1603.2 کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی تر آن 1648 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. مقاومت فشاری 28 روزه این طرح اختلاط برابر 400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید.

طرح اختلاط شماره 2:

در این طرح اختلاط از سنگدانه های سیلیس، پرلیت و پومیس استفاده شده است که چگالی این سنگدانه ها به ترتیب برابر 3052، 2000 و 1100 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند. در این طرح اختلاط از الک های نمره 8، 16 و 30 استفاده شده است. درصد حجمی سیلیس در این طرح 30% ، پرلیت 45% و پومیس 25% می باشد. چگالی خشک این نمونه 1793.8 کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی تر آن 1835.2 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. مقاومت فشاری 28 روزه این طرح اختلاط برابر 339 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید.

طرح اختلاط شماره 3:

در این طرح اختلاط از سنگدانه های سیلیس، پرلیت و دیاتومیت استفاده شده است که چگالی آنها به ترتیب برابر 3052، 2000 و 840 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند. در این طرح اختلاط از الک های نمره 8، 16 و 30 استفاده شده است. درصد حجمی سیلیس در این طرح 15% ، پرلیت 35% و دیاتومیت 50% می باشد. چگالی خشک این نمونه 1724 کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی تر آن 1743.2 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. مقاومت فشاری 28 روزه نمونه مکعبی این طرح اختلاط برابر 413 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید.

طرح اختلاط شماره 4:

در این طرح اختلاط از سنگدانه های سیلیس، پرلیت و دیاتومیت استفاده شده است که چگالی آنها به ترتیب برابر 3052، 2000 و 840 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند. در این طرح اختلاط از الک های نمره 8، 16 و 30 استفاده شده است. درصد حجمی سیلیس در این طرح 5% ، پرلیت 55% و دیاتومیت 40% می باشد. چگالی خشک این نمونه 1824.8 کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی تر آن 1867.2 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. مقاومت فشاری 28 روزه نمونه مکعبی این طرح اختلاط برابر 264.3 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید.

طرح اختلاط شماره 5:

در این طرح اختلاط از سنگدانه های سیلیس، پرلیت و اسکوریا استفاده شده است که چگالی آنها به ترتیب برابر 3052، 2000 و 2000 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند. در این طرح اختلاط از الک های نمره 8، 16 و 30 استفاده شده است. درصد حجمی سیلیس در این طرح 15% ، پرلیت 30% و اسکوریا 55% می باشد. چگالی خشک این نمونه 1960 کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی تر آن 1980.8 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. مقاومت فشاری 28 روزه نمونه مکعبی این طرح اختلاط برابر 233.7 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید.

طرح اختلاط شماره 6:

در این طرح اختلاط از سنگدانه های سیلیس، پرلیت و اسکوریا استفاده شده است که چگالی آنها به ترتیب برابر 3052، 2000 و 2000 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند. در این طرح اختلاط از الک های نمره 8، 16 و 30 استفاده شده است. درصد حجمی سیلیس در این طرح 45% ، پرلیت 30% و اسکوریا 25% می باشد. چگالی خشک این نمونه 1946.4 کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی تر آن 1976.8کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. مقاومت فشاری 28 روزه نمونه مکعبی این طرح اختلاط برابر 265.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید.

بتن سبک پرلیتی

نتایج نشان می دهد که استفاده از سنگدانه های سبک در روند کاهش وزن بتن موثر عمل کرده و مقاومت فشاری مطلوبی نسبت به چگالی بتن ارائه داده است. همگی این نمونه ها دارای چگالی کمتر از 2000 کیلوگرم بر مترمکعب بوده و مقاومت فشاری آن ها بالاتر از 17 مگاپاسکال است که شرایط سبک بودن و سازه ای بودن بتن های ساخته شده را به وضوح نشان می دهد. با فرض این که چگالی بتن معمولی 2400 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد و چگالی نمونه های مکعبی ساخته شده در محدوده 1648 تا 1980 کیلوگرم بر مترمکعب می باشند، بنابراین چگالی نمونه های موجود در این تحقیق نسبت به بتن معمولی 18 تا32 درصد کاهش پیدا کرده است. استفاده از بتن سبک در سازه های بتنی، بار مرده سازه را 18 تا 32 درصد کاهش می دهد که این امر باعث مقاومتر شدن هرچه بیشتر سازه بتنی در برابر نیروی زلزله می شود.

فروش پرلیت منبسط ویژه تولید بتن سبک پرلیتی

پرلیت به دلیل سبکی، عایق حرارتی و صوتی، مقاومت در برابر حریق و رطوبت، علاوه در ساخت بتن سبک بصورت شاتکریت در سقف ها، دیوارها، پشت بام ها، کف ساختمان ها، پی و نماها و تولید قطعات پیش ساخته سبک استفاده می شود. نماهای پرلیتی با ریختن و فشردن مواد شکل پذیر در قالب ها به منظور کاهش خلل و فرج مواد و سپس برش آن ها به اندازه های دلخواه تولید می شوند. به طور کلی پرلیت در بخش های ساختمانی به عنوان سنگدانه در تولید بتن، در تهیه ملات، پلاستر، به عنوان عایق نامتراکم در بین دیوارهای بنایی و آجری، به عنوان بخشی از صفحات و پانل های آماده و به عنوان پرکننده و بافت دهنده در رنگ ها بکار می رود. شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا مفتخر است که با عرضه پرلیت با کیفیت بالا به مشتریان خود در صنعت ساختمان، توانسته گامی بزرگ در راستای سبک سازی ساختمان ها و کاهش خطرات ناشی از زلزله بردارد.
فروشگاه اینترنتی