page contents

بنتونیت محافظت از پوست حیوانات برای چرم سازی

نگهداری پوست گوسفند با نمک یا بنتونیت

پوست خام دام های کوچک و بزرگ فرآورده جانبی تولید گوشت محسوب می شود. در طول چند روز پس از پوست کنی وقتی هنوز پوست مقدار زیادی رطوبت دارد، در برابر تجزیه میکروبی به حد زیادی آسیب پذیر است، مگر اینکه با ماده محافظتی مناسبی نگهداری شوند. ماده اصلی پوست خام پروتئین با 70 درصد رطوبت است که آن را در برابر حمله میکروبی حساس می سازد، بنابراین لازم است که این پایه پروتئینی پوست را با کاهش دادن رطوبت در آن قبل از تبدیل به چرم به بهترین وجه سالم نگه داشت. اثر بخشی نگهداری از پوست با صفات مختلف مانند مقدار رطوبت موجود، نیتروژن مستخرجه و تعداد باکتری ارزیابی می شود.

روش های محافظت از پوست حیوانات برای چرم سازی

چندین روش محافظت شیمیایی از جمله استفاده از اسید بوریک، کلراید پتاسیم، خاکستر سودا و روش های بیولوژیکی مانند کلراید بنزاکونیوم ، آنتی بیوتیک ها شبیه آئرومایسین ، تترامایسین و تترسیکلین در بین مواد محافظت کننده دیده می شود. همین طور روش های فیزیکی محافظت شبیه سالن های خشک کن ، تابش اشعه محافظتی با استفاده از اشعه گاما (انتشار فوتون از مواد رادیواکتیو) و پرتو الکترون در بین این روش ها قابل مشاهده است که مزایا و معایب هرکدام از روش ها محدودیت هائی در به کارگیری آنها باعث شده است.

محافظت پوست حیوانات با نمک (سدیم کلراید)

روش محافظت با نمک (سدیم کلراید) رایجترین شیوه نگهداری پوست در دنیا محسوب می شود. به دلیل قابلیت بالای جذب رطوبت و خصوصیت ضد باکتریایی نمک مصرف حدود 50 درصد وزنی از آن به طور موثری از پوست محافظت می کند. اثرات مضر نمک به محیط و اکوسیستم نیازی به تاکید نیست بنابراین بررسی های مختلفی برای جایگزینی نمک اندودی که بیشتر محیط زیست دوست باشد برای نگهداری پوست در حال انجام است.

محافظت پوست حیوانات با بنتونیت چرم سازی

ظرفیت جذب رطوبت بنتونیت حتی در سطح رطوبت پایین قابل توجه است و با افزایش رطوبت نسبی این خاصیت زیادتر می شود. بنتونیت به منظور خشک کردن و کاهش رطوبت پوست به صورت پودر و ژل روی پوست حیوانات استفاده می شود. تحقیقی توسط میرهادی و همکاران بر روی تعیین سطح مناسب استفاده از پودر بنتونیت برای محافظت از پوست بز منتشر شده است.

فروش بنتونیت محافظت از پوست بز ، گاو ، هورس و تولید چرم

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا بنتونیت سدیمی ویژه محافظت از پوست بز ، گاو، اسب را تولید می کند. بنتونیت این شرکت با جذب بالای رطوبت در محافظت از پوست بز، گاو ، اسب استفاده می شود. پوست های عمل آوری شده با بنتونیت براساس ارزیابی چشمی، حسی و لمسی شامل تغییر رنگ و بو ، لزجی ، پوسیدگی ، موریختگی و سایر تغییرات ظاهری از سایر روش های عمل آوری پوست موثرتر است. برای ثبت سفارش خرید بنتونیت ویژه محافظت از پوست بز ، گاو و اسب در چرم سازی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی