page contents

اصول مقابله با خشکسالی و کم آبی

اصول مقابله با خشکسالی و کم آبی در باغهای قدیمی و درختان مسن


روش های مقابله با خشکسالی در باغهای قدیمی که در مقطع خاصی از زمان، درختان آن دچار بحران کم آبی و خشکسالی می شوند نسبت به باغهای جدید تاحدودی متفاوت است. زیرا که در این گونه باغها درختان از قبل کشت شده اند و اکنون به سن باردهی رسیده اند و باید روشهایی اعمال شود که درختان از خطرات ناشی از کم آبی کمتر صدمه دیده و یا خشک نشوند. توصیه هایی که در این خصوص می تواند موثر واقع شود به شرح زیر است.
1- اصلاح الگوی مصرف آب و تغییر سیستم آبیاری باغ از روش های سطحی و ثقلی به روش های آبیاری تحت فشار مناسب با شرایط اقلیمی و خاکی منطقه از جمله روش آبیاری قطره ای
2- صرفه جویی در مصرف مقدار آب موجود از طریق احداث استخرهای سیمانی، پوشش انهار و یا کاربرد روش آبیاری قطره ای که راندمان انتقال و توزیع آب در این سیستم 90 درصد بوده و به میزان 50-40 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.
3- تغییر زمان آبیاری درختان توصیه می شود درختان در ساعات اولیه صبح و یا هنگام غروب آفتاب آبیاری شوند تا میزان تبخیر کاهش یابد.
4- استفاده از کودهای شیمیایی نظیر پتاس که موجب افزایش مقاومت گیاه به خشکی می شود و یا محلول پاشی درختان با مواد پروتئینی خاص که مقاومت به خشکی و کم آبی درختان را افزایش می دهد.
5- خودداری از مصرف کودهای تسریع کننده رشد رویشی درختان که موجب افزایش نیاز آبی درختان می شود.
6- کاهش مقدار میوه درختان از طریق تنک کردن آنها به روش های مکانیکی یا شیمیایی در جهت کاهش میزان مصرف آب و حفظ سلامت درختان جون میوه ها بیشترین مصرف کننده آب و مواد غذایی در درخت می باشند.
7- افزایش مواد آلی (خاک برگ یا کود حیوانی پوسیده) در قسمت های آبگیر درخت و مخلوط کردن آن با خاک تا سطح ریشه.
8- مبارزه با علف های هرز باغ که با درختان در جذب آب رقابت می کنند.
9- استفاده از انواع مالچ ها باتوجه به شرایط اقلیمی و خاک منطقه برای حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از تبخیر آن
10- شخم زمین بین ردیفهای درختان برای از بین بردن لوله های موئینه و کاهش تبخیر آب از سطح زمین
11- هرس درختان در زمان و مقدار مناسب (1- هرس خشک در فصل تابستان برای حذف شاخه های آلوده، شکسته و مزاحم 2- هرس سبز، درختان در اوایل تابستان (تیر و مرداد) به منظور حذف نرکها، سربرداری و کوتاه کردن شاخه های طویل برای کاهش سطح سبزینه درخت)
12- کنترل آفات و بیماری درختان و رعایت مسائل بهداشتی باغ
13- افزایش دور آبیاری باغ از ابتدای شروع فصل رشد درختان تا ریشه درختان به کم آبی و دور طولانی آبیاری عادت نمایند.
14- خنک کردن و تعدیل درجه حرارت درختان از طریق پاشش آب روی تاج درختان و یا سفید کردن تنه و شاخه های اصلی درخت با رنگ یا آب آهک
15- استفاده از مواد جاذب الرطوبه در سطح آبگیر نظیر پرلیت، ورمیکولیت به منظور کاهش میزان تبخیر و افزایش زمان ماندگاری و تغذیه درختان

خرید پرلیت و ورمیکولیت باغبانی

شرکت توسعه معادن و موادمعدنی آسیا با تامین و تولید پرلیت و ورمیکولیت مورد نیاز صنایع کشاورزی و باغبانی موفق شده با تمرکز براصول مشتری مداری، بهره وری و تعهد به ارزشهای انسانی و ارایه خدمات کارا و اثربخش به طرف های تجاری خود، عملا به یکی از معتبر ترین و موفق ترین واحدهای تولیدی بازرگانی فعال در زمینه تامین و توزیع مواد معدنی کشور تبدیل گردد. این مجموعه در نظر دارد تا با تکیه بر دانش روز، استفاده از روشهای نوین، بهره گیری از نیروهای شایسته و مجرب و با نگاه به آینده، تبدیل به یک سازمان موثر و پایدار در بازار معادن و مواد معدنی گردد.
فروشگاه اینترنتی