page contents

زئولیت جیره غذایی مرغ تخم گذار و مزایای آن

بررسی تاثیر زئولیت بر جیره غذایی مرغ تخم گذار و وزن زرده و آلبومن تخم مرغ

یاناکوپلوس و همکاران اثر افزودن دو سطح زئولیت طبیعی (جیره B حاوی 4 درصد، جیره C حاوی 6 درصد و جیره A جیره شاهد) به جیره مرغان تخم گذار بررسی کردند. افزودن زئولیت به جیره وزن تخم مرغ و وزن آلبومن را افزایش می دهد. تخم مرغ های گروه C و B به ترتیب 2.51 گرم (1/4%) و 3.24 گرم (27/5%) سنگین تر از گروه شاهد بودند. وزن آلبومن از الگوی مشابهی نیز تبعیت می کند به طوری که در گروه B مقدار 1.68 گرم (54/4%) و گروه C به میزان 2.6 گرم (08/7%) از تیمار A سنگین تر بودند. به عبارت دیگر افزودن زئولیت طبیعی به جیره غذایی مرغ تخم گذار، به افزایش وزن آلبومن و کاهش نسبت زرده به آلبومن منجر می شود.

بررسی تاثیر زئولیت بر جیره غذایی مرغ تخم گذار و کاهش بیماری

زئولیت طبیعی همچنین تعداد کلنی میکروفلورای روده پروکسیمال و دیستال را کاهش می دهد و مرگ و میر را در جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار کاهش می دهد. مقدار رطوبت مدفوع مرغ هایی که جیره های حاوی زئولیت تغذیه کردند کمتر از مرغهای تغذیه شده با جیره بدون زئولیت بود. این امر می تواند به ظرفیت جذب آب بالاتر کلینوپتیلولیت، تولید مدفوع خشک تر، بوی کمتر و بنابراین مشکلات کمتر پر منجر شود.

میزان مصرف زئولیت در جیره غذایی مرغ تخمی

افزودن زئولیت طبیعی به جیره مرغ تخم گذار، به افزایش وزن آلبومن و کاهش نسبت زرده به آلبومن منجر می شود. نتایج این بررسی ها نشان داد که زئولیت در کاهش رطوبت بستر جایگاه های مرغ های تخم گذار موثر است و می توان زئولیت طبیعی را تا سطح 8 درصد بدون اثرات سوء بر تولید تخم مرغ و ترکیبات آن به جیره مرغ های تخم گذار افزود. استفاده از زئولیت در جیره مرغان تخم گذار، موجب افزایش معنی داری در تعداد و وزن تخم مرغ ها و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و محتویات درونی آن می شود. بررسی ها نشان دادند که افزودن زئولیت به جیره جوجه های گوشتی موجب افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش درصد تلفات می شود.

مزایای استفاده از زئولیت در مرغ تخم گذار و مادر

کاهش رطوبت مدفوع و بستر و در نتیجه اختلال در سیکل زندگی کوکسیدیاها
کاهش مسمومیت های قارچی
تنظیم جذب کلسیم و فسفر و درنتیجه استحکام بیشتر پوسته تخم مرغ
بهبود سلامتی مرغان مادر و در نتیجه سودآوری بیشتر

مزایای مصرف زئولیت در پلت جیره غذایی مرغ در مرغداری ها

افزایش زئولیت باعث کاهش خوراک مصرفی و در نتیجه جلوگیری از چاقی پلت ها می شود
کاهش بیماری های تنفسی
جذب رطوبت بستر
کاهش اثرات سم آفلاتوکسین و ایجاد سلامتی بیشتر در مرغ مادر و انتقال آن به جوجه
تنظیم جذب کلسیم و فسفر در نتیجه استحکام بیشتر پوسته تخم مرغ
جایگزین در خوراک روزانه به جای ذرت و کنجاله و کاهش وابستگی به خارج

فروش زئولیت ویژه جیره غذایی مرغ گوشتی و تخم گذار در مرغداری ها

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا با ارائه انواع دانه بندی زئولیت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زئولیت در ایران است. این شرکت با دارا بودن معادن زئولیت انواع محصولات زئولیت طبیعی را متناسب با درخواست مشتریان ارائه می کند. افزایش ظرفیت‌ تولید و بهره گیری از بالاترین تکنولوژی خردایش ، دانه بندی و بسته بندی زئولیت موجب شده محصولات این شرکت با کیفیت متمایز و قیمتی رقابتی به بازار عرضه شوند. برای ثبت سفارش خرید زئولیت طبیعی ویژه استفاده در جیره غذایی مرغ های گوشتی و تخم گذار در دانه بندی های آردی (مش)، کرامبل و حبه (پلت) با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی