page contents

فلورین (فلوراسپار) پودر قالب ریخته گری

پودر قالب ریخته گری

پودرهای قالب نقش اساسی در پایداری فرآیند ریخته گری مداوم فولاد و کیفیت نهایی محصول ایفا می نمایند. این پودرها در سال 1968 به صنعت ریخته گری مداوم فولاد معرفی شدند. از وظایف عمده پودرهای قالب می توان به حفاظت از اتلاف حرارت؛ روانسازی (سیالیت)، جذب آخال های مضر، کنترل انتقال حرارت بین پوسته و قالب از راه پوسته منجمد شده و کاهش شدت نشانه های نوسانی اشاره نمود.پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد از اکسیدهایی نظیر اکسید سیلیسیم، کلسیم، عناصر قلیایی و قلیایی خاکی با مقادیر کم فلوئوریدها و کربن تشکیل شده اند. از میان ترکیب های تشکیل دهنده پودرهای قالب، فلوئور نقش مهمی را ایفا می نماید.

فلورین (فلوریت) پودر قالب ریخته گری

فلوئور در ترکیب شیمیایی پودر قالب از راه ترکیباتی نظیر فلورین (CaF2) و کریولیت (Na3AlF6) به پودر قالب افزوده می شود که باعث ایجاد سیالیت مناسب، کنترل دمای کریستالیزاسیون پودرهای قالب و کنترل انتقال حرارت افقی بین پوسته فولادی منجمد شده و قالب مسی آبگرد از راه رسوب کریستالهای فاز کاسپیدین (3CaO.2SiO2.CaF2) می گردد. از طرفی، انتشار مواد سمی از پودرهای حاوی فلوئور با سایر ترکیب های غیر مضر یکی از موضوع های مورد توجه در سال های اخیر است. انتشار ترکیب های سمی حاوی فلوئور نظیر گازهای HF، SiF4، NaF و ...، یکی از بزرگترین معضل های محیط زیست بوده است. زیرا این ترکیب ها با انحلال در آب های سردکننده و اسیدی نمودن آنها، سبب فرسایش و خوردگی تجهیزات واحد صنعتی، مسموم نمودن آب و خاک و به دنبال آن به مخاطره افکندن ایمنی و سلامت در محیط می شوند.

ساخت پودر قالب ریخته گری

در تحقیقی که توسط عارف پور و همکاران انجام شده است اثر سیالیت برروی پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد با استفاده از تغییر در ترکیب شیمیایی آنها بررسی شده است. بدین منظور از فلورین (CaF2) برای ساختن پودری مشابه با پودر قالب صنعتی و از ترکیباتی نظیر اکسید آهن (Fe2O3)، اکسید تیتانیوم (TiO2) و روی (ZnO) و کربنات سدیم (Na2CO3) جهت ساخت نمونه های کم فلوئور نسبت به پودرهای قالب صنعتی استفاده گردید. به منظور ساخت نمونه های آزمایشگاهی از ترکیباتی نظیر سیلیس (SiO2)، اکسید منیزیم (MgO)، اکسید آهن (Fe2O3)، اکسید روی (ZnO)، اکسید تیتانیوم (TiO2)، فلوئورین (CaF2) و کلینکر سیمان پرتلند استفاده شد. ترکیب شیمیایی پودر قالب ساخته شده مطابق جدول زیر است.
آنالیز میکروسکوپ حرارتی نمونه پودری ساخته شده با نمونه مورد استفاده در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نشان داد در محدوده دمایی 1130-1070 سیالیت پودر ثابت مانده و نشانگر این موضوع است که در این محدوده دمایی ثبات و پایداری سیالیت وجود دارد. در محدوده دمایی 1150-1130 درجه سانتیگراد سیالیت پودر افزایش یافته تا در نهایت در دمای 1150 درجه سانتیگراد کل پودر ذوب گردیده است. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که نمونه نسبت به پودر قالب صنعتی دارای سیالیت مشابهی بوده است. به عبارت دیگر، در ترکیب شیمیایی نمونه حدود 4 درصد وزنی فلوئور (8 گرم فلورین) استفاده شده است که با توجه به مقایسه سیالیت نمونه می توان نتیجه گرفت که ادعای مشابه سازی پودر قالب صنعتی صحیح بوده است.

خرید پودرهای ریخته گری

شرکت توسعه معادن و موادمعدنی آسیا با ارائه سیلیس، فلورین، باریت و سلاکس با کیفیت مورد نیاز صنایع متالورژی به ویژه صنعت ریخته گری در کشور موفق شده با تمرکز براصول مشتری مداری، بهره وری و تعهد به ارزشهای انسانی و ارایه خدمات کارا و اثربخش به طرف های تجاری خود، عملا به یکی از معتبر ترین و موفق ترین واحدهای تولیدی بازرگانی فعال در زمینه تامین و توزیع مواد معدنی کشور تبدیل گردد. این مجموعه با تکیه بر دانش روز، استفاده از روشهای نوین، بهره گیری از نیروهای شایسته و مجرب و با نگاه به آینده، تبدیل به یک سازمان موثر و پایدار در بازار معادن و مواد معدنی شده است. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی