page contents

فیلتر و کمک فیلتر دیاتومیت یا پرلیت؟

دیاتومیت و پرلیت در فیلتر و فیلتراسیون

اگرچه کانی شناسی و منشا دیاتومیت و پرلیت، بسیار متفاوت است ولی خصوصیات فیزیکی مشترکی دارند که خواص پالایش عالی را به وجود می آورد: هر دو دارای ساختارهای سلولی که فضاهای خالی میکروسکوپی می باشند و عبور سیالات را ممکن ساخته ولی ذرات جامد را نگه می دارد.

دیاتومیت

دیاتومیت، سنگی رسوبی سیلیسی گچ مانند، نرم، شکننده، خاکی، بسیار دانه ریز و معمولاً با رنگ روشن است. سیلیس دیاتومه دار اسم ترجیح داده شده ای برای جز معدنی اصلی می باشد. دیاتومیت، بقایای اسکلتی سنگواره شده ی دیاتومه، گیاه آبزی میکروسکوپی تک سلولی که به جلبک ها تعلق دارد، می باشد. سیلیس اسکلت دیاتومه سنگواره شده شباهت نزدیکی به اوپال یا سیلیس آبدار دارد و دارای فرمول بندی شیمیایی SiO2.nH2O است.

پرلیت

از طرف دیگر، پرلیتی که به صورت طبیعی وجود دارد شیشه آتشفشانی آب دار و سنگین است که عموماً ترکیب ریولیتی دارد. هنگامی که پرلیت تحت فرایند گرمایی می گیرد منبسط شده و به صورت مصالح دانه ای سبک وزن تبدیل می شود.

دیاتومیت و پرلیت تصفیه

دیاتومیت و پرلیت که به عنوان کمک فرایند پالایش و تصفیه مورد استفاده قرار می گیرند به طور شاخص سبک وزن، از نظر ساختاری محکم، از نظر گرمایی پایدار و به طور شیمیایی خنثی هستند و کیک هایی فیلتر با تخلخل بالایی تشکیل می دهند که جریان آزاد مایع را حفظ می کنند. تفاوت عمده بین دیاتومیت و پرلیت در چگالی و دبی است. پرلیت به طور شاخص سبکتر است و وزن کمتری در هر واحد حجم دارد و در نتیجه ظرفیت تصفیه اضافی در واحد وزن حاصل می کند. پرلیت ماده رقیب دیاتومیت در کاربردهای کیک تصفیه و در جاهایی که روشنی و شفافیت بسیار بحرانی نیست سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده است. به علت وجود سیلیس بلورین رقابت بین دیاتومیت و پرلیت افزایش یافته است. محتوای سیلیس بلورین پرلیت، بسیار کمتر از دیاتومیت است و به همین علت پرلیت در بازارهای محصولات مواد غذایی و عصاره ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

فناوری پالایش و تصفیه در زیست داروها و زیست فناوری

فناوری فوق پالایش یا پالایش غشا جریان متقاطع از گرادیان فشار، پتانسیل های شیمیایی و الکتریکی و غشاهای مصنوعی برای جدا کردن مواد حل شده یا ذرات درشت مولکولی و کلوئیدی استفاده می کند. در سال های اخیر این فناوری در محصولات مواد غذایی، زیست داروها و زیست فناوری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. علت استقبال از غشاهای مصنوعی هزینه های دفع کیک تصفیه دیاتومیت و پرلیت مصرف شده است. علاوه بر این هزینه کاربرد این فناوری به علت پیشرفت ها در عملکرد غشا و تجهیزات و دوام، کاهش یافته است.
فروشگاه اینترنتی