page contents

میکا رنگ سازی

میکا در پوشش رنگ خودرو

کاربرد میکا به صورت پوشش های اولیه، رنگ دانه صدفی در رنگ خودرو می باشد. درجات مورد استفاده به صورت رنگ دانه ی حجم افزای صفحه ای عموما از نظر نسبت ابعادی، بالا هستند، انعطاف پذیرترند، آب دوست ترند، احتیاج به چسب بیشتری دارند و از نظر رنگ در مقایسه با تالک صفحه ای، پست تر می باشند. چون صفحات میکا عمومأ قوی ترند و شکنندگی کم تری نسبت به ذرات تالک و رس ها دارند، در برابر شکسته شدن و احیا در نسبت ابعادی تحت اختلاط با شدت زیاد یا خردایش، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. میکا رنگ سازی به آسانی تالک، پوسته پوسته نمی شود. در نتیجه تا حدودی سخت تر است ولی هنوز نرم تر و سایندگی کمتری نسبت به اکثر کانی های حجم افزای دیگر دارد که این امر مقاومت آن را در برابر مالش و سایش، به حداقل می رساند. نسبت ابعادی بالا و شکل صفحه ای میکا، فیلم تقویت شده عالی به وجود می آورد.

کاربرد میکا در رنگ سازی

میکای دانه ریز و پودری، به عنوان حجم افزای عاملی در انواعی از فرمول بندی های رنگ ها و پوشش ها، مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان ماده معدنی صفحه ای، خواص سیال شناسی مفیدی در پوشش های مایع دارد و پس از اعمال پوشش، شکم دادن را کاهش می دهد. میکا رنگ سازی فیلم رنگ را در حین خشک شدن و عمل آوری، تقویت می کند و وقتی که فیلم کهنه می شود تنش های درونی را از اکسایش، انقباض و انبساط گرمایی کاهش می دهد. میکا انعطاف پذیری فیلم را افزایش داده، ترک خوردگی و شکاف برداشتن را کاهش می دهد و به چسبندگی بهبود یافته و هوازدگی بهتر منجر می شد. بنابراین، تقویت فیلم موجب به کار رفتن میکا در طیف وسیعی از پوشش ها، از رنگ های بافتی تا پوشش های بیرونی، می گردد.
چون فلس های میکا موازی زمینه، آرایش می یابند، در پوشش های سقف، رنگ های گیاهی چوب بیرونی و رنگ های بیرونی جهت کنترل رطوبت تراوایی گاز و کاهش نفوذ نور به درون فیلم پوشش، به کار می رود. این عمل فیلم را در برابر رنگ پریدگی، هوازدگی و فاسد شدن در برابر نور فرابنفش، مقاوم تر می کند. خواص عایق کنندگی میکا در آستری ها، رنگ های ضد خوردگی و پوشش های دریایی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند. توانایی صفحات میکا برای هم پوشانی و پل زدن سوراخ ها برای کنترل نفوذ در درزگیر ها، برای سطوح متخلخل مورد استفاده قرار می گیرد. مصارف پر کننده شاخص در رنگ های کف و ایوان، رنگ های مقاوم در برابر حرارت و رنگ های به کار رفته در راهنمایی و رانندگی، می باشد. روشنی نسبتا پایین و احتیاج به چسب بالا در اکثر پوشش های تزئینی، سطوح بارگذاری پایینی را می طلبد.
فروشگاه اینترنتی