page contents

پرلیت بستر مناسب دامداری و مرغداری ها

مزایای استفاده از پرلیت بستر در کف سالنهای نگهداری طیور

در مرغداری ها اضافه کردن پرلیت بستر به خوراک ماکیان، باعث رشد آنها شده و از طرفی مانع از آبکی بودن فضولات آنها می شود. لذا سبب می شود تا محیط سالنهای نگهداری آنها از شرایط مساعدتری از بابت عدم رشد و نمو انواع عوامل بیماری زا برخوردار گردد. این مساله از بروز تعدادی از بیماریهای متداول دام و طیور جلوگیری و از مرگ و میر آنها می کاهد. همچنین اضافه کردن پرلیت دامداری به کف سالنهای نگهداری طیور نیز به دلیل جذب رطوبت، تاثیرات مثبتی در ممانعت از بروز بیماریهای تهدیدکننده دارد. در خصوص نگهداری اسب نیز اضافه کردن پرلیت بستر در کف اصطبل ها امری متداول است. پرلیت های خام و کمتر منبسط شده که سنگین تر هستند بیشتر در کف اصطبل های پرورش اسب استفاده می شود. در پرورش آبزیان با اضافه کردن پرلیت بستر به استخرهای پرورش ماهی و میگو، مانع از رشد جلبک در آب شده و از بوی نامطبوع آن جلوگیری می نماید. پرلیت دامداری در نگهداری حیوانات کوچک آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد.
فروشگاه اینترنتی