page contents

پرلیت ساختمانی

پرلیت ساختمانی

پرلیت ساختمانی منبسط شده بیشتر به عنوان ماده پرکننده در بتن سبک، ساخت بلوک های سبک پرلیتی، بتن ایزولاسیون و روکش (ملات سفیدکاری و روکار) استفاده می شود. پرلیت ساختمانی به عنوان یک ماده پرکننده ریز در ساخت بتن های سبک، دیوارهای جداکننده پیش ساخته غیرباربر و در ساختن بتن های کم عیار مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به استانداردهای تعریف شده، پایین ترین مقاومت فشاری بتن سبک برای ساختن سازه های باربر در 28 روز، 175 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و میانگین وزن واحد حجمی آن حداکثر باید 1840 کیلوگرم بر مترمکعب باشد. انواع بتن های سبک ساخته شده از پرلیت ساختمانی در سیستم های غیرباربر مصرف می شود و بیشتر به منظور ایزولاسیون، سبک بودن و یا مقاومت در برابر آتش سوزی است. به عنوان مثال در پرکردن کف طبقات ساختمان مخلوط پرلیت ساختمانی با ماسه برای کم کردن بار مرده به کار گرفته می شود. وزن مخصوص مخلوط های مختلف پرلیت با ماسه باید بین 960-1280 کیلوگرم بر مترمکعب باشد که در مقایسه با بتن معمولی حدود 50 درصد سبکتر است. لذا با مصرف این گونه بتن ها می توان بار مرده را حدود 50 درصد کاهش داد و علاوه برآن از نظر صدا این گونه سقف ها و کف اتاق ها ایزوله می باشند.

پرلیت ساختمانی در ساخت بلوک سبک

به منظور استفاده از پرلیت ساختمانی به عنوان یک ماده پرکننده بایستی پرلیت درشت و متوسط و ریزدانه را باهم مخلوط نمود و مصرف کرد تا خاصیت گرانولاسیون بلوک تولیدی حفظ شود. ویبراسیون و فشرده نمودن این گونه ملات ها جهت تولید بلوک مشکل بوده و در صورت ویبره نکردن، درجه گرایش و جذب آب از حد مجاز پایین می افتد. لذا استفاده از پرلیت ساختمانی در ساخت انواع بلوک ها، تکنولوژی خاص خود را می طلبد و امید می رود با توسعه تکنولوژی و نحوه ساخت و برطرف نمودن نقایص تولید انواع بلوک ها، کاشی ها و موزاییک های پرلیتی، مصرف آن در ایران متداول شود.

پرلیت برای ایزولاسیون

ایزوله کردن ساختمان ها با پرلیت ساختمانی منبسط شده سبب صرفه جویی زیادی در مصرف سوخت در اشکال مختلف می شود. در اغلب کشورها از پرلیت منبسط شده به عنوان ماده ایزوله چه از نظر گرما و یا سرما استفاده می شود. پرلیت منبسط شده به منظور ایزولاسیون در روکش بام ها، کف ساختمان ها و دیوارهای پیش ساخته به کار می رود. در روکش بام ها، بتن پرلیتی یک ایزولاسیون خوب و مقاوم بوده و در برابر آتش سوزی ها نیز ایستادگی می کند. همچنین در بام های مسطح استفاده از بتن پرلیتی علاوه بر ایزولاسیون جهت تنظیم شیب بندی بام نیز مصرف می شود.

پرلیت در تولید ایزوگام ساختمانی

نظر به اینکه بتن پرلیتی از نظر جذب رطوبت برای پشت بام ها به تنهایی مناسب نیست لذا می توان آن را با مخلوط انواع قیرها و یا ترکیبی از سیمان و آزبست و فایبرگلاس و یا پشم شیشه به صورت ایزوگام مصرف نمود. در هر صورت یک بتن پرلیتی خوب هنگامی که 8 ساعت در آب قرار می گیرد مقدار جذب آب آن نباید از 9-3 درصد حجمی بیشتر باشد. پرلیت مخلوط شده با قیر را هم در بام های با شیب تند و هم در بام های با شیب کم می توان استفاده نمود. از آنجایی که اغلب ترکیب های قیری معمولی (آسفالتها) که در بام های تخت، متداول است دارای رنگ تیره می باشند لذا قابلیت جذب حرارت خورشیدی آنها زیاد بوده و استفاده از پرلیت این نقیصه را برطرف می نماید.

پرلیت ساختمانی در سیستم گرمایش از کف

در ساختمان های جدید که از سیستم گرمایش از کف استفاده می شود و لوله های آب سرد و گرم از کف ساختمان عبور می کند می توان از بتن پرلیتی استفاده نمود و حداقل از 25 درصد افت حرارتی جلوگیری کرد. در لوله هایی که آب گرم از آنها رد می شود به منظور جلوگیری از افت حرارتی بهتر است به ضخامت 2/3 لوله از ترکیب بتن و پرلیت ساختمانی و به میزان 1/3 قسمت بالایی را با بتن معمولی پوشش داد. این روش می تواند افت گرما را به میزان 50 درصد کاهش دهد. در صورت استفاده از بتن پرلیتی در سیستم های گرمایش از کف علاوه بر مزایای فوق سازه در برابر حریق مقاوم تر می شود و همچنین در مقابل رشد باکتری و قارچ ها و رطوبت و کپک زدن نیز مقاوم می شود.

پرلیت در ساخت پانل های پیش ساخته گچی

پرلیت ساختمانی در ساخت پانل های پیش ساخته با مخلوط پرلیت و گچ استفاده می شود.پنل های پیش ساخته معمولا به وسیله قالب گیری پس از شکل دادن مخلوط پرلیت و گچ تولید می شود. مخلوط پرلیت و گچ در داخل قالب با فشار وارد می شود و برای مقاوم نمودن پانل ها از انواع مش های فلزی استفاده می شود. در هنگام ریختن ملات در داخل قالب ها بهتر است از بیرون قالب لرزانده شود. مدت گیرش این پانل ها در داخل قالب آنی بوده و گیرش نهایی و خشک شدن آن پس از انتقال به انبار در حدود 18 ساعت به طول می انجامد. با استفاده از پیگمنت های رنگی انواع پانل های رنگی تولید می شود. پانل هایی که با این ترکیب ساخته می شوند علاوه بر هادی بودنشان سبک بوده و در هنگام حمل و مونتاژ سرعت عمل بیشتری را ایجاد می کند.
فروشگاه اینترنتی