page contents

پرورش قارچ

اهمیت خاک پوششی در پرورش قارچ

میزان عملکرد در واحد سطح نقش مهمی در افزایش سود و توجیه اقتصادی پرورش قارچ ایفا می کند و خاک پوششی نقش مهمی در افزایش عملکرد در واحد سطح دارد. استفاده از خاک پوششی برای گذر از مرحله رویشی به مرحله زایشی بسیار ضروری است. یکی از ویژگی های خاک پوششی مناسب، بالا بودن ظرفیت نگهداری آب آن (تا 80 درصد وزن خاک پوششی) است. علاوه بر این، دارا بودن تخلخل مناسب خاک پوششی (تا 40 درصد حجم خاک) برای هوادهی نیز با اهمیت است. هرچه میزان محصول بیشتر باشد، آب بیشتری مورد نیاز است که باید از طریق خاک پوششی تامین شود. لذا ظرفیت نگهداری آب مناسب از دیگر ویژگی های خاک پوششی است. استفاده از خاک نامرغوب و سنگین موجب می‌شود سطح خاک زود سِله بسته و اکسیژن و رطوبت لازم به لایه‌های زیرین سطح خاک ‌پوششی نرسیده و درنتیجه از میزان تولید قارچ کاسته شود. از طرفی ویژگی های کمی و کیفی قارچ دکمه ای نیز تحت تاثیر بستر کشت قرار می گیرد.

خاک پوششی پرلیت و پیت ماس ویژه پرورش قارچ دکمه ای

ترکیب پرلیت و پیت ماس به عنوان بهترین خاک پوششی برای پرورش قارچ در اکثر منابع معرفی شده است. کولاک و همکاران درسال 2004 در طی تحقیقی برروی طرح اختلاط بهینه پرلیت و پیت ماس برای پرورش قارچ دکمه ای ترکیب 20% پرلیت و 80% پیت ماس را به عنوان بیشترین عملکرد معرفی کردند.
خواص مهم پرلیت منبسط‌شده، در خاک های پوششی عبارت‌اند از: (1) خنثی بودن شیمیایی، که باعث می‌شود محصول برای مدت طولانی در خاک باقی بماند؛ (2) ظرفیت تبادل کاتیونی پایین و (3) ترکیب سلول بسته (حبابها) که در برابر متراکم شدن، مقاومت می‌کند و زهکشی را تقویت می‌کند. پرلیت منبسط‌ شده، به دلیل تخلخل بالایی به میزان 2 تا 4 برابر وزن خود آب را در خود نگه می‌دارد. علاوه بر این پرلیت منبسط‌شده، خاک را هوادهی می‌کند که موجب رساندن هوا و رطوبت به قارچ می‌شود و درنتیجه شرایط برای رشد قارچ فراهم می‌شود. پیت ماس نیز به منظور حفظ رطوبت بستر کاشت و خاک، نگهداری خاک و جلوگیری از آبشویی کود و بهبود خاک به علت دارا بودن مواد آلی بسیار بالا در پرورش قارچ مورد استفاده قرار می گیرد.
فروشگاه اینترنتی