page contents

پرلیت بستر کشت گل قاشقی

کاربرد بستر کشت


بستر کاشت عبارت است از محیطی که ریشه در آن قرار می گیرد و آب و موادغذایی مورد نیاز خود را از آن به دست می آورد و شامل مواد آلی مثل پیت ماس یا پوست درخت با اجزاء آلی یا معدنی مثل ورمیکولیت، پرلیت و شن می شوند. بستر کشت گیاهان دارای چهار وظیفه اصلی است که عبارتند از: نگهداری آب و مواد غذایی، تبادل گازی بین ریشه و اتمسفر و محل استقرار گیاه.

خاک مزرعه چهار عمل فوق را به خوبی انجام می دهد ولی در گلدان هوادهی به اندازه کافی انجام نمی شود. خاک مزرعه دارای لوله هایی است که آب را ازسطح به عمق می برد و با انتقال خاک از مزرعه به گلدان این لوله ها از بین می روند. چون لوله های کاپیلاری از بین رفته اند عمل کاپیلاری برای کشیدن آب از خاک (جهت زهکشی آن) انجام نمی شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر چه عمق گلدان بیشتر باشد سطح ایستاب آب پایین تر است و در نتیجه فضای بیشتری برای ریشه وجود دارد.

انواع بستر کشت گلخانه ای

با توجه به مشکلات موجود در گلخانه های خاکی (بروز نماتدها، شوری، آلودگی محیط زیست و غیره) استفاده از بستر کشت معدنی و آلی نظیر پرلیت باغبانی، لیکا، سبوس برنج، پیت، کوکوپیت، پیت ماس و غیره به تازگی در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات بر روی محیط های کشت گیاهان برگ زینتی نشان داده است که تعداد زیادی از بافت های ترکیبی، گیاهانی با کیفیت عالی تولید می نمایند، اما تنوع قابل توجهی بین جنس های مختلف وجود دارد. خصوصیات فیزیکی خاک که رشد گیاهان گلدانی را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از تهویه، نسبت کربن به نیتروژن، ظرفیت تبادل کاتیونی و ظرفیت نگهداری آب که این خصوصیات را می توان با تغییر دادن درصد ترکیبات محیط کشت متعادل ساخت.

گیاه گل برگ قاشقی


گل برگ قاشقی (Peperomia caperata) گیاهی علفی و همیشه سبز با رشد کند از خانواده ی Piperaceae و زادگاه آن برزیل است. برگهای این گیاه، قلبی شکل و گوشتی و ابلق به رنگهای سفید کرمی در متن سبز، محل زندگی در زادگاهش در جنگلهای نسبتاً تاریک است به همین علت سایه آپارتمان را به خوبی تحمل می نماید، در کاشت گروهی هم به عنوان پوشش گلدان و هم به عنوان یک گیاه مجزا مورد استفاده دارد و مقایسه جالبی در شکل و رنگ برگها بوجود می آورد، واریته های زیادی در ایران پرورش می یابند.

بستر کشت گیاه گل برگ قاشقی


در تحقیقی که توسط خانم ناهید جنگجوی باسمنج به منظور بررسی تاثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد گیاه گلدانی قاشقی درسطوح مختلف بستر کشت انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه در بهار 1393 در کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه 21 شهر تهران اجرا شده است. تیمارهای آزمایش شامل 50 %خاک باغچه +25 %پرلیت +25 %ورمی کمپوست، 25 %خاک باغچه +50 %پرلیت + 25 %ورمی کمپوست، 25 %خاک باغچه + 25 %پرلیت + 50 %ورمی کمپوست، 50 %خاک باغچه + 50 %ورمی کمپوست، 50 %خاک باغچه +50 % پرلیت و 50 %پرلیت +50 % ورمی کمپوست بوده است. نتایچ این تحقیق نشان داد استفاده از تیمار 50 %خاک باغچه +50 % پرلیت بیشترین تاثیر را در کلیه صفات و تیمار 50 %خاک باغچه +25 %پرلیت +25 %ورمی کمپوست کمترین تاثیر را داشته است. به عبارت دیگر با کاربرد پرلیت، افزایش چشم گیری در صفات وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد برگ، قند محلول، کلرفیل a ، b و کلرفیل کل دارد.

فروش پرلیت باغبانی

شرکت توسعه معادن و موادمعدنی آسیا با تامین و تولید پرلیت و ورمیکولیت مورد نیاز صنایع کشاورزی و باغبانی موفق شده با تمرکز براصول مشتری مداری، بهره وری و تعهد به ارزشهای انسانی و ارایه خدمات کارا و اثربخش به طرف های تجاری خود، عملا به یکی از معتبر ترین و موفق ترین واحدهای تولیدی بازرگانی فعال در زمینه تامین و توزیع مواد معدنی کشور تبدیل گردد. این مجموعه در نظر دارد تا با تکیه بر دانش روز، استفاده از روشهای نوین، بهره گیری از نیروهای شایسته و مجرب و با نگاه به آینده، تبدیل به یک سازمان موثر و پایدار در بازار معادن و مواد معدنی گردد.
بستر کشت گل و گیاه گل برگ قاشقی خاک پرلیت مناسب
فروشگاه اینترنتی