page contents

پرلیت پرورش گل نسترن وحشی

گل نسترن وحشی

گل نسترن وحشی با نام علمی Rosa caninaمتعلق به خانواده Rosaceae است. این گیاه بومی اروپا، شمال آفریقا و غرب آسیا می باشد و به رویش در آمریکای شمالی خو گرفته است. این جنس شامل 12 گونه درختچه ای خودرو در ایران می باشد. ارتفاع آن متفاوت و بسته به شرایط اقلیمی محل رویش 0.5 تا 3 متر است ساقه آن مستقیم و استوانه ای شکل بوده و انشعابات متعددی دارد. برگ های آن مرکب شانه ای است. گل نسترن مانند گل سرخ بوده و به رنگ های سفید،صورتی و سرخ می باشد. از مهمترین خواص دارویی آن میتوان آرامش بخشی و التیام بیماریهای قلبی را نام برد. مقوی معده، پایین آورنده فشار خون، کمکننده قند خون است و درد و ورم کلیه و اسهال را درمان میکند.

قلمه گل نسترن وحشی

ازدیاد نسترن به وسیله کاشت بذر، خوابانیدن و قلمه صورت می گیرد. این گیاه در سایه آفتاب می روید و خشکی را به خوبی تحمل می کند. در مناطقی که دارای محدودیت آب است به خوبی رشد و نمو می کند که بر توجیه استفاده از این گیاه در فضای سبز شهری ایران می افزاید.

بستر کشت مناسب قلمه زنی

بستر کاشت مناسب نگهداری گیاه، آب و مواد غذایی و هوارسانی به ریشه را میسر می سازد که در ریشه زایی قلمه ها تاثیر بسیار دارد. یک بستر کاشت مناسب باید نیازهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک گیاه مورد نظر را فراهم کرده، در دسترس بوده، و کار با آن آسان باشد. بنابراین، شناخت شرایط مناسب برای ریشه زایی قلمه های نسترن، به منظور به حداکثر رساندن ریشه زایی قلمه ها در این گیاه مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت در توانایی ریشه زایی قلمه ها ناشی از فاکتورهای آناتومی، فیزیولوژیک، بیوشیمی و محیطی زیادی است و عوامل محیطی و درونی مختلفی در این امر دخالت دارند.

بستر کشت پرورش گل نسترن وحشی

قائمی و همکاران در تحقیقی بهترین بستر کشت برای پرورش نسترن وحشی را مورد بررسی قراردادند. در این تحقیق بیشترین تعداد شاخه هایی که در طول ریشه زایی قلمه ها رشد کردند در بستر ماسه/کوکوپیت و ماسه/پرلیت مشاهده شد. اضافه کردن پرلیت به ماسه سبب افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت و در نتیجه منجر به جذب بهتر عناصر غذایی و در نهایت افزایش وزن تر کالوس و تشکیل ریشه و شاخه جدید نسبت به سایر تیمارها شده است. به منظور بررسی ریشه زایی قلمه های نسترن وحشی، به نظر می رسد بستر ماسه/پرلیت می تواند شرایط مناسب تری برای ریشه زایی قلمه ها فراهم کند؛ بیشترین طول ریشه هم در این بستر مشاهده شد که از لحاظ کاربردی دارای اهمیت ویژه ای است.

فروش پرلیت ویژه پرورش انواع گل و گیاه و قلمه زنی

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا ارائه دهنده انواع دانه بندی پرلیت در ایران است. این شرکت پرلیت ویژه باغبانی و گلخانه ویژه پرورش انواع گل و گیاهان را در اختیار این صنعت قرار می دهد. برای ثبت سفارش خرید پرلیت ویژه کشاورزی، باغبانی و گلخانه با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی