page contents

کاشت و پرورش گیاهان دارویی در سیستم هیدروپونیک

پرورش گیاه دارویی بادرنجبویه

گیاه بادرنجبویه با نام علمی Melissa Officinalis ، از خانواده نعناعیان، به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم بوده که به لحاظ ترکیبهاي موجود در اسانس آن کشت این گیاه مورد توجه بسیاري قرار دارد. اسانس برگهاي بادرنجبویه داراي خواص ضدویروسی، ضد باکتریایی و ضد قارچی و اثرهاي دارویی برطرف کننده خلط است. از رایج ترین خواص درمانی بادرنجبویه می توان به آرام بخشی، آنتی اکسیدان ، ضداسپاسمی، ضدنفخ، ضدباکتریایی و ضدالتهابی آن اشاره کرد. بادرنجبویه براي اهداف گوناگونی از جمله ادویه، چاي گیاهی، لوازم آرایشی، بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی

سیستم هیدروپونیک در محیط کنترل شده میتواند گیاهان دارویی با کیفیت بالا، به دور از اثرهاي عواملی نظیر باد، خاك و فلزات سنگین موجود در خاك تولید کند. نوع بستر کشت از عوامل مؤثر بر موفقیت کشت بدون خاك است که میتواند خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی داشته باشد.

پرلیت بستر کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی

یکی از بسترهاي کشت رایج مورد استفاده در سیستم هیدروپونیک، پرلیت است. پرلیت به طور گسترده براي توسعه سریع ریشه، کاهش خطر آبماندگی و بهبود تعادل آب و هوا به کار میرود. پرلیت، سه تا چهار برابر وزن خود آب جذب میکند pH آن بین 6 تا 8 بوده و همچنین خنثی و فاقد ظرفیت، بافري و قدرت تبادل کاتیونی و مواد غذایی می باشد. بیشترین استفاده آن در افزایش قدرت هوادهی در ترکیبات است. به دلیل اینکه پرلیت طی زمان نمی پوسد ، می توان اندازه قطعات را کوچکتر کرد.

بستر کشت مناسب کشت هیدروپونیک گیاه دارویی بادرنجبویه

در تحقیقی که فرخی و همکاران برروی انتخاب بستر کشت مناسب گیاه دارویی بادرنجبویه انجام دادند مشخص شد عملکرد اسانس و سایر پارامترهاي رشد(ارتفاع و عملکرد وزن تر و خشک) در بسترهاي مخلوط پرلیت و پیت ماس نسبت به پرلیت خالص و پیت ماس خالص بیشتر بود. استفاده از مخلوط پرلیت و پیت ماس میتواند باعث افزایش عملکرد و کاهش هزینه هاي تولید گردد که در این بین باید به اندازه پرلیت نیز توجه کرد. بنابراین مناسبترین بستر در شرایط هیدروپونیک براي گیاه بادرنجبویه، بستر مخلوط پیت ماس با اندازه پرلیت 3-1 میلیمتر توصیه شده است.

فروش پرلیت ویژه کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا به صورت تخصصی و به منظور راهبری کلان تأمین و توزیع پرلیت در سراسر ایران و صادرات آن به سایر کشورهای منطقه گام برمیدارد. این شرکت با ارائه و فروش پرلیت منبسط شده دردانه بندی مختلف، تنوع سبد محصولات را به مشتریان خود ارائه کرده است. برای ثبت سفارش خرید پرلیت ویژه کشت هیدروپونیک با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی