page contents

پرلیت بتن عایق برودتی در واحدهای تولید اکسیژن و نیتروژن

پرلیت بتن عایق برودتی در واحدهای تولید اکسیژن و نیتروژن

عایق هاي حرارتی از مهمترین عوامل در امر کنترل و کاهش مصرف انرژي بشمار میروند. پرلیت بتن عایق برودتی با تخلخل بالا، ماده اي مناسب جهت جلوگیري از انتقال گرما بوده و براي عایق حرارتی در ساختمانها و در صنعت نیز مناسب است. خواص عایق حرارتی بتن پرلیتی تحت تاثیر نوع سنگدانه ها و نسبت اختلاط مصالح می باشد. سنگدانه ها به طور کلی حدود 70-80 درصد حجم بتن را تشکیل می دهند و خواص سنگدانه تا حد زیادي بر عملکرد بتن تاثیر می گذارد. می توان انتظار داشت سنگدانه ها تاثیر عمده اي به نسبت پارامترهاي دیگر در بتن داشته باشند.

خواص فیزیکی پرلیت در تولید بتن عایق برودتی

ضریب انتقال حرارت با وزن مخصوص رابطه عکس داشته و هرچه وزن مخصوص بالاتر باشد ضریب انتقال حرارت نیز بالاتر خواهد رفت و بر عکس، لذا جایگزینی پرلیت با وزن مخصوص پایین بجاي مصالح سنگدانه با توجه به انتظاري که از مقاومت فشاری بتن خواهیم داشت، تخلخل موجود در بتن را افزایش داده و سبکی ایجاد شده می تواند به پایین آمدن وزن مخصوص و در نتیجه به کاهش ضریب انتقال حرارت منجر شود.

خرید پرلیت تولید بتن عایق برودتی در واحد های تولید اکسیژن و نیتروژن

در واحدهای تولید اکسیژن و نیتروژن که نیاز به ایزولاسیون و عایق کاری مخازن است به منظور کاهش تلفات حرارتی و افزایش راندمان براي واحد تولید اکسیژن و نیتروژن می بایست از بتن سبک داراي مقاومت متوسط با ضریب انتقال حرارت پایین در عملیات حرارتی200- درجه سانتیگراد جهت روکش فونداسیون آن استفاده کرد. شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا با ارائه پرلیت منبسط شده درجه یک ویژه مخازن اکسیژن ، نیتروژن ، تانک ها و مخازن کرایوژنیک همکاری زیادی با واحدهای صنعتی کشور برقرار نموده است. برای ثبت سفارش خرید پرلیت ویژه تولید بتن عایق برودتی با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی