page contents

مواد معدنی در صنعت کاغذسازی

پرکننده های معدنی در صنعت کاغذسازی

پرکننده های معدنی پس از الیاف سلولزی دومین ماده اولیه مهم صنعت کاغذسازی است و در بخش های مختلف از جمله آماده سازی خمیر کاغذ، اندود کردن و تیمار پساب مورد استفاده قرار می گیرد. پرکننده ها همچنین برای ساخت کاغذهای با کاربرد ویژه از جمله : کاغذ بر طرف کننده بوی بد (کاغذ بوگیر) ، کاغذ ضد باکتری (کاغذ آنتی باکتریال) و کاغذ مغناطیس مورد استفاده قرار می گیرند. در بررسی تاثیر اندازه ذرات پر کننده معدنی در میزان افت مقاومت مکانیکی توسط محققین گزارش شد که اندازه ذرات دارای اهمیت زیادی می باشد، به طوری که با کاهش اندازه ذرات، افت مقاومت مکانیکی کاغذ بیشتر می شود. همچنین ویژگی های فیزیکی پرکننده ها (شکل هندسی، سطح و بار ذرات) در تعیین ویژگی های کاغذ بسیار حائز اهمیت هستند. در پژوهش دیگری که به بررسی تاثیر انواع پرکننده های معدنی بر ویژگی های کاغذ پرداخته شده است، مشخص شد انواع پر کننده اثرات متفاوتی بر روی ویژگی های کاغذ دارد، به این گونه که افت شاخص مقاومت به ترکیدن به ترتیب با افزودن کائولن، تالک و کربنات کلسیم آسیاب شده در یک مقدار مشخص خاکستر افزایش یافته و همچنین کربنات کلسیم آسیابی و رسوبی تاثیر مشابهی نشان دادند.

مزایای استفاده از پرکننده های معدنی در کاغذ سازی

کاغذ سازان بیشترین سهم از پرکننده های معدنی را برای دستیابی و بهبود ویژگی هایی همانند ماتی، صافی سطح، روشنایی و چاپ پذیری کاغذ استفاده می کنند. به علاوه، قیمت بسیاری از مواد پر کننده به جز دی اکسید تیتانیوم در واحد وزن کمتر از الیاف بوده و افزودن پر کننده ها به خمیر، هزینه خالص تولید کاغذ را کاهش می دهد. ضمن اینکه استفاده از این مواد در ترکیب با سوسپانسیون خمیر کاغذ مصرف انرژی را در این صنعت انرژی بر کاهش می دهد.

زئولیت ، تالک ، کائولن و کربنات کلسیم در کاغذسازی

نوع پر کننده در کاغذ بر ویژگی های مختلف خمیر کاغذ و کاغذ تاثیر متفاوتی در حضور روزین کاتیونی دارد. پر کننده های زئولیت و GCC به هنگام افزودن به سوسپانسیون خمیر کاغذ اگرچه زمان آبگیری کمتری نشان داده اند ولی حجیمی کاغذ و شاخص های مقاومتی کاغذ های تهیه شده کمتر از زمانی بود که از پر کننده های PCC و تالک استفاده شده است. همچنین زئولیت و GCC خواص نوری (ماتی و روشنی) کمتری نسبت به PCC و تالک به کاغذ داده اند. در نتیجه زئولیت و GCC به لحاظ فرآیندی موثرترند؛ زیرا می توانند بر سرعت ماشین کاغذ افزوده و بازدهی تولید را افزایش دهند. در مقابل، افزودن پر کننده های تالک و PCC به خمیر کاغذ CMP، کارآیی فرآورده نهایی را بهبود می بخشد؛ زیرا کاغذ های پر شده با این پر کننده ها مقاوم تر بوده و ماتی و روشنی کاغذ را بیشتر توسعه دادند.
فروشگاه اینترنتی