page contents

پرلیت در مخازن و تانک های کرایوژنیک

تانک های کرایوژنیک (Cryogenic)

کرایوژنیک (Cryogenic) به معنای مقادیر حرارت کمتر از 100- درجه سانتیگراد است. تانک های کرایوژنیک برای ذخیره و انتقال گازها در فاز مایع و در دمای کمتر از100- درجه سانتیگراد به کار می روند. عایق کردن تانک ها و مخازن سرد به منظور کنترل دمایی گاز در حالت مایع بسیار مهم است. در دماهای پایین (270- درجه سانتیگراد) پرلیت در جداره تانک های ذخیره سازی گاز مایع استفاده می شود. پرلیت در این حالت بین دیواره های تانک و در خلا و تحت فشار اتمسفر قرار می گیرد. پرلیت علاوه بر خواص حرارتی فوق العاده، عایق بسیار کم هزینه و با قابلیت استفاده آسان است. پرلیت آتش زا نیست و استفاده از آن درتانک موجب می شود تا هزینه بیمه تانک ها و محصولات آن بسیار کاهش یابد. همچنین پرلیت یک ماده معدنی است، دچار پوسیدگی نمی شود و تولید حشرات موذی نمی کند.

فروش پرلیت عایق ویژه مخازن کرایوژنیک

پرلیت عایق شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا در تولید تانک های زیر استفاده می شود:
- جداره گازهای نفتی مایع (LPG)
- گاز طبیعی مایع (LNG)
- نیتروژن و آمونیاک مایع
- پروگان، اتان و متان مایع
- اکسیژن مایع
- گازهای نجیب و پروپلانت (Propellant)
- گازهای مبرد (Refrigerant)
برای خرید پرلیت عایق ویژه مخازن کرایوژنیک با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی