page contents

بستر کشت گل شاخه بریده ژربرا

ژربرا (Gerbera Jamesonii)

مجموعه ژربرا شامل 100 گونه و 7 نسل است. این مجموعه در حدود 29 تا 37 گونه از آفریقایی تا آسیایی دارد. گل ژربرا پنجمین گل شاخه بریده در کشور هلند است. تمایل به کشت و پرورش ژربرا در ایران به دلیل زیبایی، تنوع رنگ، عمر طولانی پس از برداشت، عملکرد زیاد و فاصله کوتاه بین دوره های برداشت درحال افزایش است. این گیاه چندساله، علفی و فاقد ساقه با گل آذین کلاپرک می باشد. در ایالات متحده آمریکا در سال 2010 ارزش عمده فروشی از صنعت گل شاخه بریده 375 میلیون دلار بوده که گل ژربرا با 32.7 میلیون دلار سهم 8.7% از این بازار را به خود اختصاص داده است. به طور کلی گل های شاخه بریده مانند گل رز و گل ژربرا با بهبود کیفیت زندگی در واقع نشان دهنده پیشرفت اجتماعی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. در واقع گل های شاخه بریده باعث تولید شغل، افزایش تجارت، آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و مراقبت از کودکان و توسعه اجتماعی را فراهم می کند. پرورش گل ژربرا توسط بذر در بعضی از ارقام این گل امکان پذیر است ولی بزرگترین مشکل در این روش سطح بالای تداخلی ژن است که در تجارت گل بریده که نیاز به گلدهی هماهنگ با اندازه و رنگ یکنواخت مهم است.

بستر کشت

بستر کاشت عبارت است از محیطی که ریشه در آن قرار می گیرد تا آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از آن به دست آورد. بستر کشت شامل می تواند شامل کوکوپیت، ورمیکولیت، پرلیت، شن و مواد آلی نظیر پیت ماس باشد. بستر کشت گیاهان دارای چهار وظیفه اصلی است که عبارتند از: نگهداری آب و مواد غذایی، تبادل گازی بین ریشه و اتمسفر و محل استقرار گیاه. ساختار اسفنجی کوکوپیت سبب می شود این ماده تا 55 برابر وزنش آب جذب کند و همچنین قدرت نگهداری مواد غذایی آن بالاست. کوکوپیت همچنین به علت ظرفیت بالای نگهداری هوا، اثر مطلوبی در ریشه زایی دارد.

بستر کشت گل شاخه بریده ژربرا

در تحقیقی که توسط مطلبی و رسائی بر روی بستر های کشت این گیاه انجام شده است بیشترین میزان اثر روی رشد گیاه و حتی از لحاظ ظاهری در بسترهای (50% کوکوپیت و 50% خاک برگ) دیده شده است. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که بستر کشت (50% کوکوپیت و 50% خاک برگ) تاثیر مطلوبی بر عملکرد و کیفیت گیاه ژربرا رقم رزالین دارد.شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا سعی دارد با آموزش و ترویج بهره برداران بخش کشاورزی به ویژه تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی جهت کاربرد این بستر باتوجه به شرایط دمایی و نوع خاک گامی موثر در توسعه کشاورزی کشور بردارد. برای تهیه کوکوپیت درجه یک سریلانکایی ، پرلیت و ورمیکولیت با دانه بندی متنوع با کارشناسان ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی