page contents

بستر کشت گوجه فرنگی گیلاسی

گوجه فرنگی گیلاسی

گوجه فرنگی یکی از سبزیهای میوه ای است که در سطح وسیعی در سیستم های هیدروپونیک کشت می شود. به ویژه تمایل به مصرف ارقام جدید گیلاسی و کشت آن در سیستم های هیدروپونیک در حال افزایش است. گرچه عملکرد این نوع گوجه فرنگی نسبت به انواع معمولی کمتر می باشد، اما ویژگی ظاهری، طعم و توانایی آن جهت سازگار شدن با شرایط آب و هوایی مختلف و پایدری و ماندگاری طولانی میوه پس از برداشت، تمایل به افزایش کشت آن را روز افزون ساخته است. در حال حاضر کوکوپیت بستر اصلی مورد استفاده در بیشتر سیستم های هیدروپونیک تولید گوجه فرنگی در کشور است که یک ماده وارداتی گران قیمت است. بنابراین در تحقیق توسط صابری و همکاران ضمن بررسی ویژگی های شیمیایی تعدادی از مواد اولیه قابل استفاده به عنوان بستر کاشت، تاثیر بسترهای مختلف بر جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف توسط گوجه فرنگی گیلاسی در مقایسه با کوکوپیت مورد مطالعه قرار گرفته است.

بستر کشت گوجه فرنگی گیلاسی

به منظور بررسی تاثیر برخی از بستر های کشت بر جذب و غلظت عناصر غذایی در گوجه فرنگی گیلاسی تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار و دو بوته در هر گلدان توسط صابری و همکاران در سیستم هیدروپونیک اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پرلیت + ورمیکولیت (50:50 درصد حجمی)؛ پرلیت + زئولیت (50:50 درصد حجمی)؛ پرلیت 100 درصد؛ شلتوک 100 درصد؛ شلتوک + ورمیکولیت (50:50 درصد)؛ شلتوک + زئولیت (50:50 درصد)؛ پرلیت + شلتوک + ورمیکولیت (25:37.5:37.5 درصد حجمی)؛ پرلیت + شلتوک + زئولیت (25:37.5:37.5 درصد) و کوکوپیت 100 درصد بود. نتایج اندازه گیری عناصر بسترها نشان داد که بیشترین غلظت پتاسیم در کوکوپیت و زئولیت بود و کلسیم در بستر زئولیت، منیزیم در بستر کوکوپیت، منگنز در بستر شلتوک، مس در بستر ورمیکولیت، روی در بستر کوکوپیت و آهن در بستر ورمیکولیت بیشترین مقدار را داشتند. بیشترین غلظت پتاسیم و منیزیم شاخساره گوجه فرنگی گیلاسی تیمار در تیمار کوکوپیت و بیشترین غلظت کلسیم در بستر ورمیکولیت بود. رابطه معنی داری بین غلظت عناصر غذایی مختلف به غیر از پتاسیم در بسترهای کشت و مقدار جذب آن توسط گیاه وجود نداشت. به طور کلی، بیشترین جذب عناصر غذایی توسط گوجه فرنگی گیلاسی در بستر حاوی مخلوطی از پرلیت و ورمیکولیت به دست آمد، که احتمالاً به خاطر شرایط بهینه رشد ریشه ها، مخصوصاً تخلخل زیاد و قدرت نگهداری آب عناصر غذایی است.

خرید پرلیت، ورمیکولیت، کوکوپیت و زئولیت

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا سعی دارد با آموزش و ترویج استفاده بهینه و صحیح از بسترهای کشت گامی موثر در توسعه صنعت کشاورزی و باغبانی کشور بردارد. شما می توانید برای تهیه کوکوپیت سریلانکایی بصورت قالبی، پرلیت ، ورمیکولیت و زئولیت با دانه بندی متنوع جهت استفاده در بسترهای کشت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی