page contents

بنتونیت تصفیه روغن

بنتونیت تصفیه روغن

از بنتونیت تصفیه روغن به طور وسیع در رنگ زدایی انواع روغن ها استفاده می شود و هدف از آن، تصفیه سازی و حذف بعضی از مواد از روغن است که البته وجود این مواد در محصول نهایی روغن مطلوب نیست. رنگ زدایی در مورد همه انواع روغنهای حیوانی، نباتی و معدنی انجام می شود. روغن هایی از قبیل تخم کتان، سویا، نارگیل و غیره نیز با بنتونیت رنگ زدایی و خالص می شوند تا در ساخت صابون، انواع رنگ ها و محصولات خوراکی به کار روند. ضدعفونی کردن، هیدروژن زدایی، خنثی سازی و زنگ زدایی روغن نیز با بنتونیت تصفیه روغن انجام می شود.

خاک های تصفیه روغن

برای تصفیه روغن، از بنتونیت تصفیه روغن به مقدار 0.5 تا 30 درصد وزنی روغن استفاده می شود، ولی به هنگام فیلتر کردن آن اگر این خاک به اندازه کافی فعال نشده باشد ممکن است مقداری از روغن را در خود نگه دارد. خاک هایی که بدین منظور به کار می روند یا به صورت طبیعی فعال اند (خاک طبیعی فعال) یا پس از فعال سازی شیمیایی یا فیزیکی به صورت فعال در می آیند. برای این منظور سه نوع خاک فعال کاربرد دارد: 1. خاک های طبیعی فعال؛ 2. خاک های فعال شده بنتونیتی؛ 3. بوکسیت فعال شده.

رس های طبیعی فعال

رس های طبیعی فعال در طبیعت به همان صورت که در صنعت به کار می روند وجود دارند و احتیاج به فعال کردن اسیدی ندارند. پلاستیسیته این خاک ها زیاد نیست، آب فراوان دارند و ساختمان آن ها ورقی شکل است و با از دست دادن آب به زبان می چسبند که این از ویژگی های بارز آن ها است.

بنتونیت های فعال شده

بنتونیت های فعال شده نیز از خاک های بنتونیتی که توانایی فعال شدن با اسید معدنی را دارند به روش مخصوص تهیه می شوند و قدرت رنگ بری آنها چندین برابر رس های طبیعی فعال است. این خاک ها به ویژه برای ساختن کاغذهای کاربن بدون کربن به کار می روند.

بوکسیت فعال شده

بوکسیت فعال شده نیز ازحرارت دادن ماده معدنی بوکسیت به دست می آیند و فقط برای تصفیه روغن های نفتی و به صورت دانه ای به کار می روند.

تصفیه فیزیکی روغن

بیشتر گلیسرین هایی که از گیاهان یا حیوانات به دست می آیند باید قبل از مصرف بی رنگ شوند. برای این منظور از رس های رنگ زدا با دو روش تصفیه فیزیکی با بخار و شیمیایی استفاده می شود. در تصفیه فیزیکی ناخالصی های روغن را با تبخیر کردن آن قبل از سفید کردن جدا می کنند و سپس با اسید سولفوریک یا اسید سیتریک و 0.5 تا 2 درصد خاک بی رنگ کننده فعالی آن را بی رنگ می کنند. این عمل در زمانی معادل 10 تا 15 دقیقه و در 90 درجه سانتیگراد در خلا انجام می شود. از این روش بیشتر برای بی رنگ کردن روغن نخل استفاده می شود، ولی گاه روغن ذرت، سویا، شلغم روغنی، چربی دانه های روغنی و چربی های حیوانی را با این روش بی رنگ می کنند.

تصفیه شیمیایی روغن

در روش شیمیایی نمک ها و صمغ را به کمک اسید جدا می کنند یا روغن خنثی شده با قلیا را برای جدا کردن هر نوع اسید چرب آزاد با آب می شویند و سپس خاک فعال شده به آن اضافه می کنند و به مدت 20 تا 30 دقیقه در 90 درجه سانتیگراد و در خلا (برای روغن نخل در 140 درجه سانتیگراد) نگه می دارند. کیفیت خاک فعال شده بسته به رنگی است که انتظار دارند روغن رنگ مزبور را به خود بگیرد و معمولاً مقدار این خاک 0.25 تا 2 درصد است. به روغن های برزک و سویا که مصارف فنی دارند، مشابه روغن های خوراکی خاک می افزایند و 20 تا 30 دقیقه آن را در 80 تا 110 درجه سانتیگراد حرارت می دهند.
برای تهیه صابون های سفید کننده معمولا لازم است که روغن ها و چربی های مورد استفاده را قبل از تبدیل به صابون سفید کنند و بدین منظور روغن و چربی ها را با 2 تا 4 درصد خاک سفیدکننده به مدت 20 تا 30 دقیقه در 90 تا 120 درجه سانتیگراد حرارت می دهند و سپس فیلتر می کنند. روغن های معدنی روان ساز را برای تصفیه باید تا 300 درجه در خلا حرارت داد. ناگفته نماند که جدا کردن کامل اجزای موجود در روغن های مخصوص توربین ها و عایق های الکتریکی با اسید سولفوریک قوی و سپس تصفیه آن با خاک انجام می گیرد.
خاک های فعال شده سفید کننده برای احیای روان سازها اهمیت دارد، ولی این امر به سادگی تصفیه سایر روغن ها در 80 تا 110 درجه سانتیگراد نیست. دراین مورد روغن ها را با اسید سولفوریک می آمیزند تا ناخالصی های آن ها با اسید ترکیب و به صورت رسوب از روغن جدا شود. سپس بنتونیت فعال شده را به روغن اضافه می کنند و 200 تا 300 درجه حرارت می دهند و از داخل آن بخار رد می کنند و آن گاه خاک مصرف شده را با فیلتر جدا می کنند. مقدار خاک مورد نیاز برای این عمل 3 تا 5 درصد وزن روغن است.
فروشگاه اینترنتی