page contents

سیستم کشت زئوپونیک

زئوپونیک

زئوپونیک که دارای حدود 90 درصد زئولیت با 10 درصد ماسه، ورمیکولیت، پرلیت یا دیگر مواد معدنی است به تازگی روشی کارآمد در تولید غلات، مدیریت خاک و پرورش گل و گیاه زینتی مورد توجه قرار گرفته است. این اصطلاح برای توصیف کشت گیاهان در خاک مصنوعی دارای زئولیت استفاده می شود. بستر کشت زئوپونیک مانند یک کود کندرها عمل می کند که در آن مواد غذایی، طی واکنش های حلالیت و تبادل یونی، قابل حل می شوند تا برای جذب توسط گیاه در دسترس باشند.

مزایای استفاده از سیستم زئوپونیک

سیستم های زئوپونیک به طور موفقیت آمیزی در کوبا و بلغارستان توسعه یافتند ولی این گونه سیستم ها برای تامین مواد مغذی به تیمارهای دوره ای با کود های شیمیایی یا محلول های مغذی بیشتر از زئولیت ترکیب شده با مواد کانی نیازمندند. مطلوبترین سیستم های زئوپونیک؛ آنهایی هستند که ویژگی های جالب توجه زئولیتی مانند ساختمان سخت و متخلخل، چگالی حجم متوسط، زهکشی خول، قابلیت تبادل کاتیونی بالا و ثبات شیمیایی در قبال تغییرات Ph را دارا باشند و تغذیه متعادل گیاه را برای خیلی از چرخه های تولید بدون اضافه نمودن کودها تامین نماید. سیستم های زئوپونیکی با دارا بودن این خصوصیات می توانند در بخش های عظیم تجاری خاک CEC و فروشگاه های مصرف کننده، به عنوان واسطه های رشد گیاه مورد توجه قرار گیرند. زئولیت های می توانند رطوبت را افزایش دهند و هدایت آب را توسعه بخشند. همچنین میزان محصولات را در زمین های اسیدی افزایش داده و میزان جذب عناصر سنگین و مضر مانند مس، کادمیوم، سرب و روی توسط گیاه، در خاک های آلوده را کاهش دهند.
فروشگاه اینترنتی